Motoren

Tellermanipulatie bij motorfietsen is een substantieel probleem

Motoren

Net als bij de import van auto’s is tellerstandfraude bij motorfietsen een substantieel probleem. Daar waar de maatschappij bij auto’s inmiddels al een aantal jaar gewend is aan de beschikbaarheid van tellerstandinformatie via het RDW Tellerrapport moet men bij de aankoop in de motorfietsbranche vaststellen dat kilometerstanden niet aantoonbaar of te achterhalen zijn.

Hoge tellerstanden, schade en import zijn de belangrijkste aanleidingen voor tellerstandfraude bij motorfietsen. De maatschappij en meer in het bijzonder consumenten ondervinden hiervan economische schade. Een wettelijke verplichting tot het registreren van standen en een verdere bewustzijn van de consument zullen eraan bijdragen tellerstandfraude verder terug te dringen.

Vereniging Aanpak Tellerfraude pleit al jaren voor een wettelijke verplichting tot het registeren van tellerstanden voor motorfietsen. En met succes!

Aanstaande wetgeving

In 2017 heeft Vereniging Aanpak Tellerfraude in samenwerking met RDW onderzoek gedaan naar tellerstandfraude onder motorfietsen. De aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn in 2018 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgenomen.

Concreet betekent dit dat er een registratie van tellerstanden van motorfietsen zal worden opgezet, waarbij registratie verplicht wordt bij overschrijving en bij bezoeken bij door RDW erkende bedrijven voor reparatie, onderhoud en banden. Bij het opzetten van deze registratie trekken RDW en Vereniging Aanpak Tellerfraude nauw met elkaar op.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de wettelijke verankering van dit besluit.

Wat kunt u doen als consument?

Als consument is het belangrijk dat u kritisch bent bij de aanschaf van een motorfiets. Probeer altijd de historie van de motorfiets te achterhalen. Controleer of de specificaties overeenkomen met hoe de motorfiets uit de fabriek is gekomen. Is de (digitale) cockpit ooit vervangen? Vraag naar documentatie waaruit blijkt wat de tellerstand was bij vervanging van het instrumentarium.

Vermoedt u tellerfraude? Dan kunt u zich bij ons melden. Ook anoniem als u dat prettiger vindt.