Nieuws

Lees hier het laatste nieuws.

Slachtoffer tellerfraude in gelijk gesteld door rechter

In april 2018 koopt de heer K. van een particulier een tweedehands Volkswagen Polo met ongeveer 83.000 kilometer op de teller. Na aankoop blijkt de kilometerteller te zijn teruggedraaid. De Rechtbank van Amsterdam heeft op 1 maart 2019 uitspraak gedaan over deze zaak en de verkoper dient de koopsom aan de koper terug te betalen

Bij aankoop van de auto, in april 2018, heeft deze een kilometertellerstand van 83.000 kilometer. Na thuiskomst komt de heer K. erachter dat het onderhoudsboekje zich niet in de auto bevindt, terwijl hij deze wel gezien heeft bij de koop. Hij gaat op onderzoek uit en komt erachter dat de kilometerstand in februari 2017 al 142.500 kilometer bedroeg. Aangenomen mag worden dat deze bij de verkoop nog hoger lag. Het betreft een door de verkopende partij uit Duitsland geïmporteerde auto.

Tellerfraude altijd melden

Ook uit deze zaak blijkt maar weer dat het loont om aangifte te doen als u een auto heeft gekocht waarbij de tellerstand niet blijkt te kloppen. Heeft u een tweedehandsauto gekocht en klopt de tellerstand niet? Neem altijd eerst contact op met de verkopende partij om er onderling uit te komen. Lukt dat niet? Onderneem dan vervolgstappen om de koop te laten vernietigen of om de aankoopprijs te verlagen .

Controleer de tellerstand bij aankoop van een tweedehandsauto

VAT en de RDW adviseren kopers van voertuigen goed te controleren of de tellerstand klopt. Dat kan door een tellerrapport te vragen aan de eigenaar en door de tellerstanden in het onderhoudsboekje of op keuringsrapporten goed te bekijken. Is de reeks standen onregelmatig of is er geen boekje aanwezig? Dan is dat een indicatie dat er met de tellerstanden geknoeid is. Lijkt een aanbod te goed om waar te zijn, wees dan extra op je hoede. Komt de auto uit het buitenland, wees dan zeker op je hoede. Van vier van de vijf auto’s is de tellerstand niet gemanipuleerd, dus met de meeste auto’s is niets aan de hand. Maar van één op de vijf auto’s was de teller (zeer waarschijnlijk) gemanipuleerd. Daarom is het verstandig de tellerstanden op zoveel mogelijk documenten met elkaar te vergelijken.

Tellerfraude in Nederland

Tellerfraude is een groot probleem: de geschatte fraude bedraagt in Nederland 150 miljoen euro per jaar. Duizenden mensen worden de dupe van fraude met de kilometerteller. Een auto met een teruggedraaide teller is minder waard en heeft hogere kosten in de werkplaats. Vooral in het internationale verkeer van import en export is er vaak sprake van tellerfraude. Ook bij de Europese Commissie staat tellerfraude inmiddels prominent op de agenda.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Huisman, Voorzitter Vereniging Aanpak Tellerfraude, via 06-22555754.

Over VAT

Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) is het samenwerkingscollectief van BOVAG, RAI Vereniging, ANWB en VNA. VAT heeft een samenwerkingsovereenkomst met de RDW om samen tellerfraude te bestrijden. VAT laat hierin de stem van de voertuigbranche en autobezitter horen en vult zo de private kant in van de publiek-private samenwerking tussen overheid en branche. VAT helpt en ondersteunt de RDW om tellerfraude te bestrijden.

Terug naar home