Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Vereniging Aanpak Tellerfraude met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De Vereniging Aanpak Tellerfraude verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door de Vereniging Aanpak Tellerfraude worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Vereniging Aanpak Tellerfraude aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

De Vereniging Aanpak Tellerfraude aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Vereniging Aanpak Tellerfraude opgenomen informatie en tarieven. Hoewel de Vereniging Aanpak Tellerfraude alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Vereniging Aanpak Tellerfraude niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de Vereniging Aanpak Tellerfraude worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel de Vereniging Aanpak Tellerfraude uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de Vereniging Aanpak Tellerfraude worden onderhouden wordt afgewezen.