Vereniging Aanpak Tellerfraude

Het samenwerkingscollectief van BOVAG,
RAI Vereniging, ANWB, KNMV en NKC.

Over VAT

Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) is het samenwerkingscollectief van BOVAG, RAI Vereniging, ANWB, KNMV en NKC. VAT heeft een samenwerkingsovereenkomst met de RDW om samen tellerfraude te bestrijden. VAT laat hierin de stem van de voertuigbranche en autobezitter horen en vult zo de private kant in van de publiek-private samenwerking tussen overheid en branche. VAT helpt en ondersteunt de RDW om tellerfraude te bestrijden.

In de samenwerkingsovereenkomst hebben VAT en de RDW een gezamenlijk doel geformuleerd:
‘Het gezamenlijk bestrijden van tellerfraude en het creëren van een betrouwbare omgeving voor de consument in Nederland en voor uit Nederland afkomstige auto’s en motorfietsen op het gebied van tellerstanden’.

De voorganger van VAT, de stichting Nationale Autopas (NAP), heeft een grote rol gehad in het bestrijden van tellerfraude in Nederland. Sinds de oprichting in 1991 heeft de stichting NAP het fenomeen tellerfraude op de agenda gezet. Daarnaast heeft NAP de basis gelegd voor de huidige systematiek van het registreren van tellerstanden en het beoordelen van de reeks van tellerstanden. Sinds die tijd is het aantal voertuigen met een teruggedraaide tellerstand teruggebracht van 48% in 1991 tot minder dan 5%.

In 2014 is de bestrijding van tellerfraude en de registratie van tellerstanden een taak van de overheid geworden. Na het verdwijnen van zijn operationele taak is de stichting NAP ontbonden. De samenwerkende partijen zijn in de Vereniging Aanpak Tellerfraude doorgegaan om de overheid te stimuleren in de bestrijding van tellerfraude.