Nieuws

Lees hier het laatste nieuws.

Gewijzigd EUCARIS-verdrag gaat tellerfraude tegen

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft tijdens de Transportraad in Luxemburg het Protocol tot wijziging van het EUCARIS-verdrag ondertekend. Daarmee wordt het opsporen van fraude en criminaliteit met rijbewijzen en voertuigen eenvoudiger.

EUCARIS-Verdrag
Het European CAR and driving licence Information System (EUCARIS) is een samenwerkingsverband en systeem waarmee alle EU-landen transportgerelateerde informatie uitwisselen. Zij wisselen bijvoorbeeld voertuig- en rijbewijsgegevens uit om fraude en criminaliteit te voorkomen. Het systeem wordt ook ingezet voor de uitwisseling van gegevens voor handhaving.

Inmiddels zijn België, Duitsland, Letland, Luxemburg, Nederland, Roemenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk aangesloten bij het Verdrag. Zij ondertekenen ook het Protocol tot wijziging. Een aantal andere lidstaten, waaronder Zweden, Estland, Malta en Cyprus, heeft aangegeven te  willen toetreden zodra het Protocol tot wijziging van kracht is.

Tellerfraude
Nederland is al jaren aangesloten bij het EUCARIS-verdrag. De belangrijkste wijziging die nu is doorgevoerd biedt waarborgen voor het gebruik van de gegevens door derden. Ook is het aantal gegevens dat het met systeem kan worden uitgewisseld vergroot. Het gaat daarbij om technische voertuiggegevens als type, tankcapaciteit en wielbasis, maar ook om kilometerstanden. Daarmee is tellerfraude voortaan makkelijk op te sporen.

Meer informatie is te vinden op www.eucaris.net.

Terug naar home