Nieuws

Lees hier het laatste nieuws.

VAT certificeert GMS pakket AutomaaT GO

VAT certificeert DMS pakket Incadea.dms
Software leverancier CSW is door Vereniging Aanpak Tellerfraude beloond met het VAT OK certificaat. Autobedrijven die gebruik maken van het pakket AutomaaT GO zijn verzekerd dat zij voldoen aan de wettelijke vereisten die gesteld worden aan tellerstandregistratie.
Nieuwe wetgeving

Sinds 2014 is het voor autobedrijven wettelijk verplicht om bij onderhoudswerkzaamheden de tellerstand te registeren bij de RDW. Per 1 juli 2021 is er nieuwe wetgeving: De ondergrens van 150 euro is komen te vervallen. Om te zorgen dat de administratieve last voor autobedrijven beperkt blijft, is er door Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT), in samenspraak met de branche een set aan business rules opgesteld. De leveranciers van DMS en GMS zijn gevraagd zich te committeren aan deze business rules en hun systemen hierop aan te passen. Het pakket AutomaaT GO voldoet hier volledig aan.

“De aanpak van tellerfraude is van groot belang voor de consument én de branche. Tegelijkertijd willen we het natuurlijk voor onze gebruikers zo makkelijk mogelijk maken om de juiste tellerstand door te geven. In AutomaaT GO heb je er geen omkijken meer naar en weet je zeker dat je aan je verplichtingen hebt voldaan.” – Peter Kuijpers CSW Software

Aanpak van tellerfraude

Het registreren van tellerstanden is een belangrijk onderdeel in het tegengaan van tellerfraude. Door een tellerstand vaker te registreren, wordt de ruimte om te frauderen met de tellerstand kleiner en kan er een betrouwbaarder oordeel worden afgegeven over de reeks geregistreerde tellerstanden. De Vereniging Aanpak Tellerfraude, het samenwerkingscollectief van BOVAG, RAI Vereniging, ANWB, KNMV en NKC, werkt nauw samen met de RDW om tellerfraude te bestrijden.

Zekerheid van tellerstandregistratie

De toekenning van het certificaat aan AutomaaT GO - CSW heeft plaatsgevonden op basis van interviews en fysieke steekproeven. Het autobedrijf dat gebruik maakt van dit systeem kan er dan ook zeker van zijn dat het systeem zodanig is ingericht dat deze het autobedrijf optimaal faciliteert in het voldoen aan de wettelijke verplichting van tellerstandregistratie.

Terug naar home